Tagi

o OPUS-DEI mogą należeć księża katoliccy, jak i katoliccy świeccy. Według danych z 2011 roku w Polsce działa550 osób Opus Deistów oraz ponad 1000 sympatyków. Większość grup ma siedzibę w miastach, w pobliżu uniwersytetów, studenci bowiem stanowią najliczniejszą grupę tej organizacji. Członkowie mogą żyć i pracować wśród świeckich, ale ich życiem duchowym kierują zasady Opus-Dei, tzw. plan życia, składa się nań szereg duchowych praktyk, takich jak codzienna msza, różaniec i czytanie Pisma Świętego. Początki oficjalnej działalności Opus Dei w Polsce w 1989 roku zainicjował bp. Kazimierz Majdański z diecezji szczecińskiej, zaprosił Opus Dei do Polski. Pierwsze kroki stawiał tu ks. Stefan Moszaro-Dąbrowski, którego rodzina od lat służy Opus Dei.

Ludzie Opus Dei w Polsce

1] bp. Piotr Liberda, 2] bp. Tadeusz Gocłowski, 3] abp. Sławoj L. Głódź ,
4] bp. Piotr Jarecki, 5] bp. Kazimierz Majdański, 6] ks. Stefan Moszaro-Dąbrowski, 7] Albrerto Lozano Platonoff, 8] prof. Jan Lubiński, 9] Kazimierz M. Ujazdowski, 10] Ryszard Legutko, 11] Mariusz Błszczyk, 12] Piotr Tutak, 13] Adam Lipiński, 14] Zbigniew Derdziuk, 15] Wiesław Walędziak,
16] Konrad Ciesiołkiewicz, 17] dr Marian Moszaro,18] Marian Banaś,
19] Cezary Mech, 20] Jarosław Sellin, 21] Tomasz Merta, 22] Andrzej Mikosz,
23] Paweł Szałamacha, 24] Maciej Heydel, 25] Piotr Rozwadowski, 26] Jerzy Polaczek, 27] Piotr Styczeń, 28] Arkadiusz Czartoryski, 29] Paweł Soloch,
30] Piotr Naimski, 31] +Aleksander Szczygło, 32] Bolesław Piecha, 33] Anna Fotyga, 34] Agnieszka Bolesta, 35] Krzysztof Michałkiewicz, 36] Kazimierz Kuberski, 37] Marek Jurek, 38] Małgorzata Bartyzel, 39] Tadeusz Cymański, 40] Artur Górski, 41] Paweł Kowal, 42] Piotr Krzywicki, 43] Jan Libicki,
44] Barbara Marianowska, 45] Paweł Poncyliusz, 46] Ryszard Wawryniewicz, 47] Artur Zawisza, 48] Stanisław Zając, 49] Paweł Zalewski, 50] Łukasz Zbonikowski, 51] Jolanta Fabisiak, 52] [Hanna Gronkowiec –Waltz 53] Julia Pitera, 54] Urszula Augustyn, 55] Roman Giertych, 56] Witold Bałżak,
57] Rafał Wiechecki, 58] Przemysława Alexandrowicz, 59] Jakub Banaś,
60] Stanisław Kluza, 61] Leszek Skiba, 62] Monika Skiba-siostra Leszka,
63] Michał Zborowski, 64] Jacek Jonak, 65] Marcin Szczyguła,66] Konrad Szymański, 67] Zygmunt Kostkiewicz, 68] Adam Pawłowicz, 69] Jacek Rusicki, 70] Piotr Gaweł, 71] Bogdan Rymanowski, 72] Piotr Semka,
73] Grzegorz Górny, 74] Robert Tekieli, 75] Jakub Sufin, 76] Łukasz Warzecha,77] Cezary Michalski, 78] Bartłomiej Pawlak , 79] Anna Witkowska, 80] Tomasz Pietrzykowski, 81] Paweł Biedziak, 82] Jan Pospieszalski, 83] prof. Zbigniew Chłap, 84] Michał Kamiński, 85] Tomasz Arabski, 86] ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, 87] Jarosław Gowin, 88] Radosław Sikorski 89]Bogdan Rymanowski, 90] Mirosław Barszcz, 91] bpa Andrzej Dzięga,
92] Radosław Kaszowski, 93] Mirosława Boryczko, 94] bp. Juliusz Paetz,
95] bp. Janusz Stepnowski itd.

Reklamy