Tagi

, , ,

skorumpowani czlonkowie Rzadu RP nadzorowani przez argentynska mafie Opus Dei i piszacy co tydzien raporty dla sekty 

http://jaksar.wordpress.com/2013/06/08/opus-dei-zarzadca-panstwa-polskiego/

Tomasz Arabski ? szef KP Rady Ministrów: Opus Dei

2.    Radosław Sikorski ? Minister Spraw Zagranicznych: Opus Dei

3.    Jarosław Gowin ? Minister Sprawieliwości: Opus Dei

4.    Jarosław Sellin ? rzecznik rządu J. Buzka, w-ce mister Kultury, członek Krajowej Rady  Radiofonii i Telewizji: Opus Dei

5.    Wiesław Walendziak ? prezes TVP i oraz jego ?pampersi? na czele z Wojciechem Cejrowskim: Opus Dei

6.    Marek Jurek ? marszałek Sejmu RP, bardziej papieski niż sam papież, ultra prawicowiec: Opus Dei

7.    Prof. Teresa Lubińska ? Minister Finansów w rządzie PiS: Opus Dei

8.    Kazimierz Michał Ujazdowski ? Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, lubi przemawiać przed wyborami w kościołach niepolitycznie: Opus Dei

9.    Jarosław Kaczyński ? Premier rządu RP, szef największej partii opozycyjnej. Próbował wykorzystać katastrofę ?smoleńską? do objęcia rządów w Poslce tak jak Hitler podpalenie Reihstagu: Opus Dei

10. Artur Górski ? poseł PiS który ogłosił z trybuny sejmowej o końcu cywilizacji białego człowieka. Gratulacje z okazji wstąpienia do tej organizacji składał mu sam Roman Giertych: Opus Dei

11. Roman Giertych ? Minister Edukacji Narodowej, wprowadził obowiązujące mundurki w szkołach ? dryl wojskowy, usankcjonował jedynie obowiązujące słuszne lektury w szkołach: Opus Dei

12. Hanna Suchocka ? Premier III RP, obecnie ambasador przy Watykanie:  Opus Dei

13. Kazimierz Marcinkiewicz ? Premier III RP, obecnie w organizacji chyba na wygnaniu: Opus Dei

Dziennikarze i naukowcy:

1.    Paweł Lisicki ? Naczelny Rzeczypospolitej: Opus Dei

2.    Bogdan Rymanowski ? red. TVN24 dziennikarz mający bezpośredni kontakt z głównymi elitami politycznymi: Opus Dei

3.    Dr Józef Ginter ? Uniwersytet WARSZAWSKI, dyr. Ośrodka Kultury Sołek w Poznaniu nad którym pieczę sprawuje Prałatura Opus Dei, a kto finansuje sam diabeł wie: Opus Dei

Nad tym wszystkim sprawuje pieczę oraz nadzór z ramienia WATYKANU i Prałatury Opus Dei szef na Polskę ks. Stefan Moszoro Dąbrowski, członek Prałatury Opus Dei w Rzymie z Centrum Myśli Jana Pawła II, a luksusowa siedziba tej organizacji jest przy ulicy Filtrowej w Warszawie ? obok Sejmu RP. Druga siedziba Opus Dei znajduje się w Katowicach.

Czym jest Opus Dei i jakie ma zadania do wykonania w państwach w których się zagnieździło.

Opus Dei swoją sieć ma prawie w 70-ciu krajach świata, a w Europie 21 krajach narodowych. Najbardziej kontrowersyjna organizacja w łonie kościoła katolickiego założona przez faszyzującego księdza Josemaria Escriva de Balague w 1928 roku. Założyciel Opus Dei kanonizowany w 2002 roku przez Jana Pawła II, a sama organizacja z sekty i mafii zostaje nobilitowana przez samego papieża i jemu bezpośrednio podporządkowana.

Opus Dei po zakończeniu II Wojny Światowej czynnie uczestniczy w organizacji ucieczek zbrodniarzy hitlerowskich, tworząc tzw. szczurze szalki którymi przerzucają największych zbrodniarzy takich jak: dr Josef Rudolf Mengele z obozu w Oświęcimiu, Adolf Otto Eichmann i wielu innych esesmańskich morderców. W operacji ?szczurze szlaki? uczestniczyli najwyżsi kardynałowie Watykanu.

Opus Dei twierdzi, że pragnie uświęcenia świata, ale postrzega jest jako międzynarodowa organizacja który infiltruje ważne instytucje w państwie. Zobaczcie strukturę i skład naszego Rząd III RP. Inaczej mówiąc członkowie tej organizacji są w misji ? utajonej krucjaty. Wszelkie spotkanie członków Opus Dei z władzami Prałatury odbywają się największej tajemnicy i tam sa uzgadniane najważniejsze decyzję i środki jakimi mają być realizowane. Wszystko co jest w Opus Dei nie zna swojego właściciela, członkowie starają się być anonimowi.

Opus Dei charakteryzują mało przejrzyste działania i wielka wrogość ich członków do odmienności idei w społeczeństwach innych krajów. Członkami w ohromenj większości są supernumerariusze, którzy mają prawo mieć rodzinę, wielodzietni, chodzący codziennie na mszę, ogromne pensje. Misją jest uświęcanie świąt oraz szerzenie radosnej wiary wśród owieczek. Członkowie Opus Dei to przede wszystkim bankierzy, profesorowie, przedsiębiorcy, lekarze, adwokaci, nauczyciele, dziennikarze i inżynierowie.

Każdy katolik powinien dążyć do świętości i tę świętość upowszechniać tak gdzie jest możliwe każdymi środkami. Matka osiąga świętość po urodzeniu co najmniej ósmego dziecka. Obowiązuje ich bezwzględne posłuszeństwo do Boga, nie noszą sutanny ale wykonują swoje obowiązki poprzez sumienną pracę, nawet należąc do milicji Opus Dei, będąc dyrektorem szkoły dla przykładu.

Niektórzy członkowie Opus Dei noszą na nodze stalowe kolczatki, aby poprzez swoje cierpienie zbawić Chrystusa. Szerzenie idei odbywa się poprzez indoktrynację dzieci od 6-ciu lat. U nas w Polsce poszło dalej, gdyż odbywa się to już od 4-ch lat w przedszkolach ucząc katechizmu maleństwa. Mózg dziecka chłonny na otaczający świat do 7-iu lat i jest najlepszym okresem na kształtowanie osobowości.

Wszelka władza pochodzi od Boga. Obywatele powinni przestrzegać praw i zasad ustanawianych przez władzę. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie moje pojęcie i rolę Krzyża w Sejmie ? cień krzyża? Co ciekawe przestrzegać praw powinniśmy tylko wtedy, gdy są one słuszne, czyli pochodzą od Boga i szanują normy kościoła. W Polsce należy rozumieć: są akceptowane przez kościół. Taki winien panować porządek społeczny i nigdy inny.

Opus Dei swoje cele osiąga poprzez ?pracę? na uczelniach, w szkołach, w gospodarce, w strukturach administracji państwowej i samorządowej. Głównym celem numerariusza jest zostanie politykiem, gdyż tylko w taki sposób ma realny wpływ na realizację podstawowych celów organizacji. Na wstępie artykułu wymieniłem tylko kilkanaście nazwisk członków Opus Dei realizujących w Polsce narzucone przez organizację zadania. W Polsce jest ich około 500-set. Zobaczcie na jaka skalę odbywa się sekularyzacja społeczeństwa.

Opus DFei w pełni kontroluje numerariuszy: co czytają, ich wydatki, gdzie chodzą i z kim utrzymują kontakty ich korespondencję oraz spisać testament na rzecz organizacji. Jest ustalony porządek, hierarchia ? konstytucja. Poszczególne warstwy społeczności Opus Dei nie mogą się ze sobą komunikować, czyli obowiązuje kastowość. Aby zostać członkiem trzeba przejść wąskie gardło selekcji, aby odejść brama jest szeroko otwarta.

Członkowie Opus Dei wzajemnie się wspierają, osiaganie stanowisk politycznych jest ściśle omawiana i decyzje zawsze musi akceptować szef organizacji na kraj.

W Polsce szefem organizacji jest ks. Stefan Moszoro Dąbrowski przybyły z Argentyny, kuzyn ks. Isakowicza. Jego siedziba znajduje się niedaleko od Sejmu RP i tam uzgadniane są najważniejsze zagadnienia POLITYKÓW, POSŁÓW POLSKICH będących członkami Opus Dei w trakcie obrad SEJMU.

Drodzy czytelnicy: czy zapoznawszy się z tym co napisałem, możemy mówić o suwerenności, swobodzie wyznawania myśli i tworzenia wizji własnej kultury? A może nasz kraj przez 20 lat jest poddawany potężnej indoktrynacji kościelnej. Robią to nasi polscy polityce nie dla dobra nas obywateli, a dla dobra Opus Dei. Uważam, ze nie zawsze dobro tej organizacji jest zbieżne z dobrem moim i wielu innych Polaków.

Stąd takie zaciekłe poniżanie i opluwanie organizacji RPP, gdyż po raz pierwszy zdarzył się wypadek w powszechnej kontroli narodu przez kościół i do parlamentu polskiego weszli wyznawcy DIABŁA.

Te 4 lata ma być wystarczającym okresem aby przywrócić złamaną równagę rządów w Polsce. My wszystko, a dla nich to na co pozwolimy.

Grzegorz Grudzińsk

Reklamy