Dnia 20 maja 2009 skończył się w Irlandii katolicyzm…

W Irlandii po opublikowaniu w maju 2009 roku raportu o pedofilii katolickich księży ludzie powołali spontanicznie grupę inicjatywną zbierającą podpisy pod petycje do rządu o odebranie Kościołowi Rzymsko-katolickiemu całego majątku, zakazanie jego urzędnikom kontaktów z dziećmi, o delegalizację zakonu Braci Chrystusowych, a nawet o całkowitą delegalizację watykańskiej sekty i zakaz jej działalności!

W ciągu pierwszego dnia pod petycją zebrano poprzez internet ponad pół miliona głosów poparcia. Eskalacja pedofilii w Kościele jak powszechnie wiadomo nastąpiła po 1978 roku za pontyfikatu papieża Polaka, Jana Pawła II, który w swoich tajnych dyrektywach nakazywał biskupom bezwzględne ukrywanie i chronienie księży zboczeńców oraz tępienie osób ujawniających zboczenie księży, zakonników i zakonnic.

Reklamy